efbet ® е регистрирана търговска марка на Brobet Limited Reg.No: C 40842, Office 1, Birds of Paradise, Triq il-Hagar, Mosta, Malta. Brobet Limited е регистрирана съгласно Законa за Хазарта (Лиценз No: 000030-5878 от 21.05.2024 г., Лиценз No: 000030-6916 от 20.06.2024 г.)
Aдрес за кореспонденция на територията на Република България: София, Бул. Джеймс Бaучер 20

Бонус оферти „Бонуси за световно

Бонус офертите “Бонуси за световно” се предоставят от Brobet Limited, C 40842, Office 1, Birds of Paradise, Triq il-Hagar, Mosta, Malta, притежател на Лиценз №: 000030-5878 от 21.05.2024., Лиценз №: 000030-6916 от 20.06.2024 г. надлежно издадени от НАП, действащ чрез регистрирана търговска марка efbet, (наричано по-долу за краткост Brobet и/или efbet) в периода 01.11.2022 г. до 19.12.2022 г. , включително и важат само за пълнолетни български граждани и пълнолетни лица, пребиваващи на територията на Република България, които не са включени в регистър на НАП на лицата по чл. 10в, ал. 3 от ЗХ.

Периодът на предоставяне на Бонус офертите “Бонуси за световно” ще започне на 01.11.2022 г. и ще приключи на 19.12.2022 г. – денят след финала на Световното първенство по футбол 2022 г. За посочения период ще са активни следните бонус оферти:

 

Предвидените дневни награди за бонус офертите по т.1.1 и т.1.2. са общо 1500 (хиляда и петстотин) парични бонуса по 50 (петдесет) лева всеки или общ дневен награден фонд  от 75 000 лв. ,  както следва:

1.1. Бонус оферта, валидна само за клиенти, които вземат активно участие в секция “Казино”, подсекция “Слот игри”, на сайта efbet.com. Всеки ден, през посочения в т.1 период,  измежду активните за предишния ден клиенти на сайта efbet.com, осъществили поне един залог с реални средства на слот игра, и отговарящи на условията на тази бонус оферта, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени 1 000 (хиляда) печеливши клиента, които ще получат награда - паричен бонус в размер на 50 (петдесет) лева. Първото теглене на печелившите от тази промоция ще се осъществи до 23:59 ч. на 02.11.2022 г., в което ще участват клиентите, които са отговаряли на посочените условия за игрален ден 01.11.2022 г. Последното теглене на печелившите ще се осъществи до 23:59 ч. на 19.12.2022 г., за игрален ден 18.12.2022 г. Печелившите клиенти ще бъдат уведомявани чрез автоматично съобщение в личния им акаунт в сайта efbet.com

1.2. Бонус оферта, валидна само за клиенти, които вземат активно участие в секция „Спорт“ и/или секция „На Живо“ на сайта efbet.com. Всеки ден през посочения в т.1 период, измежду активните за предишния ден клиенти на сайта efbet.com, осъществили залог и отговарящи на условията на тази бонус оферта, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени 500 (петстотин) печеливши клиента, които ще получат награда - паричен бонус под формата на безплатен залог (free bet), в размер на 50 (петдесет) лева. Първото теглене на печелившите от тази промоция ще се осъществи до 23:59 ч. на 02.11.2022 г., в което ще участват клиентите, които са отговаряли на посочените условия за игрален ден 01.11.2022 г. Последното теглене на печелившите ще се осъществи до 23:59 ч. на 19.12.2022 г. за игрален ден 18.12.2022 г. Печелившите клиенти ще бъдат уведомявани чрез автоматично съобщение в  личния им акаунт в сайта efbet.com

         Бонус оферта кешбек (cashback) бонуси под формата на безплатни залози (Free Bet) за Световното първенство по футбол за 2022 г., както следва:

1.3. Бонус оферта, валидна само за клиенти, които са осъществили поне един залог на среща/и от Световното първенство по футбол, в периода от 20.11.2022 г. до 18.12.2022 г., включително, и които са реализирали Обща загуба (съгласно т. 1.3.2.) за съответния Етап от бонус офертата, а именно:

А) Първи етап за периода от 20.11.2022 г. до 24.11.2022 г., включително или след приключването на последния мач от първата част от груповата фаза на Световното първенство по футбол;

 1. B) Втори етап за периода от 25.11.2022 г. до 28.11.2022 г., включително или след приключването на последния мач от втората част от груповата фаза на Световното първенство по футбол;

С) Трети етап за периода от 29.11.2022 г. до 02.12.2022 г., включително или след приключването на последния мач от третата част от груповата фаза на Световното първенство по футбол;

 1. D) Четвърти етап за периода от 03.12.2022 г. до 06.12.2022 г., включително или след приключването на последния мач от осминафиналната фаза на Световното първенство по футбол, което събитие настъпи по-късно;
 2. E) Пети етап за периода от 09.12.2022 г. до 10.12.2022 г., включително или след приключването на последния мач от четвъртфиналната фаза на Световното първенство по футбол, което събитие настъпи по-късно;
 3. F) Шести етап за периода от 13.12.2022 г. до 18.12.2022 г., включително или след приключването на последния мач от полуфиналната фаза, мачовете за 3-то и 4-то място и финалната фаза на Световното първенство по футбол, което събитие настъпи по-късно.

1.3.1. В рамките на деня, следващ деня на приключване на съответния етап, посочен по-горе в б. „А“, б. „B“ и б. „C“, б. „D”, б. “E” и б. “F”, от всички клиенти, отговарящи на условията за настоящата оферта, на случаен принцип ще бъдат изтеглени печеливши участници, които ще получат награда, в размер на 100% cashback до 500 (петстотин) лева под формата на free bet/безплатен залог/.

1.3.2. За да получи право на участие в тази промоция, клиент трябва да е реализирал Обща загуба (губещи/непечеливши залози) на мач/ове от Световното първенство по футбол, включени в програмата на efbet.com от мачовете за съответния етап.

Общата загуба на клиента се определя, като от общата сума на всички, направени от клиента участващи залози, се извади общата сумата на всички реализирани от клиента печалби от тези залози (Загуба = Залози – Печалба).

1.3.3. Максималната загуба, за която клиент може да получи награда, в размер на 100% cashback, под формата на безплатен залог/free bet е 500 /петстотин/ лева.

1.3.4. Тегленето на печелившите, отговарящи на условията на тази промоция, ще се извърши на случаен принцип и  , ще продължи до изчерпването на Наградния cashback фонд определен в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева (под формата на Free Bet/безплатни залози) за съответния етап („Наградния cashback фонд“).

1.3.5. Независимо от евентуално надвишаване на Наградния cashback фонд от 50 000 (петдесет хиляди) лева за съответния етап, на последния клиент, определен за съответния етап, ще бъде предоставен 100% cashback под формата на free bet/безплатен залог/ на цялата реализирана от него загуба до максималния размер от 500 (петстотин) лева.

1.3.6. Залозите, които участват в тази бонус оферта трябва да са осъществени от съответния клиент с депозирани от последния средства, като за участие в бонус офертата няма да се зачитат за губещи/непечеливши залози, направени със средства, предоставени като бонус или free bet/безплатен залог/.

1.3.7. За да може да участва в тегленето за съответния етап, залогът, направен от клиент – независимо дали е направен в система или права колонка, трябва да е уреден (определен като приключен) преди самото теглене. Ако в направения залог има неуредено събитие, клиентът няма да бъде включен в тегленето за съответния етап с този залог.

1.3.8. Печеливши залози, реализирани с предоставен бонус ще бъдат приети като печалба, но губещите няма да се считат за загуба.

1.3.9. За участие в тази бонус оферта се считат единствено мачовете от Световното първенство по футбол за съответния етап, като  загуби или печалби, реализирани от залози  на други мачове/събития не се взимат предвид.

1.3.10. В бонус офертата не участват дългосрочни залози за световното (напр. залог за шампион, за победител в групата и др.).

1.3.11. Минималната загуба, която участва в тази промоция и която може да бъде върната под формата на cash back free bet е 5 лева. Закръглянето на бонусите е нагоре до кръгъл лев.

 

Допълнителни условия за спортни бонуси Free Bet

2.1. Бонус офертата е под формата на безплатен залог в размер на 50 (петдесет) лева за ежедневните тегления от т.1.2. или 500 (петстотин) лева за тегленията от точка 1.3. Клиент може да бъде изтеглен за този бонус не повече от веднъж на ден през периода на бонус офертата. С използването на бонуса, Вие се съгласявате с настоящите правила и условия, за съответната промоция.

 • За да е възможно клиентът да изтегли средства след получаване на бонуса, е нужно да заложи (превърти) 1 (един) път предоставения бонус баланс на минимален коефициент от 1.5 или повече, съобразно настоящите правила.
 • В случай, че клиентът желае да изтегли средства от сметката си, ще загуби правото си на съответна бонус оферта. Клиентът се уведомява чрез съобщение в личния му профил за наличието на активна бонус оферта. efbet не носи отговорност, ако клиентът е извършил теглене при налична бонус оферта и автоматично е изгубил правото да се възползва от своя бонус.
 • Условия за превъртане на бонуса: Клиентът трябва да превърти залози на стойност 1 (един) път размера на бонуса в спортната секцията на сайта („Спорт“ и/или „На Живо“). Пример: Ако клиентът получи бонус в размер на 50 (петдесет) лева, за да е възможно да изтегли средства от сметката си е нужно да направи залози на спортни събития, които се считат към правилата за превъртане, на стойност 50 (петдесет) лева - стойността на бонус баланса.
 • Всички залози направени на селекции от следните маркети: "азиатски хендикап", всички видове азиатски линии, "равен няма залог", всички видове "четно/нечетно" няма да се зачитат при изчислението на превъртане на средства.
 • Само определени залози като губещи или печеливши ще се считат към условията за превъртане. Всички залози, определени като печеливши с коефициент 1,00, няма да се зачитат към условието за превъртане.
 • Залози, затворени в следствие на използването на функцията "Затвори Залог", не се зачитат при превъртането на бонуса.
 • Клиентът има срок от 10 (десет) денонощия, за да изпълни условията по превъртането на бонуса. Ако след този срок условията не са изпълнени, клиентът губи сумата на бонуса и всички генерирани от него печалби.
 • efbet има право еднолично да вземе решение дали да разреши удължаването на срока за превъртане или да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента.
 • При евентуално отказване от бонуса, клиентът трябва да уведоми www.efbet.com в писмена форма, чрез имейл до support@efbet.com. След уведомлението, efbet има право еднолично да вземе решение дали да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента. В случай, че бонусът е изигран, efbet има право да отнеме равностойността на бонуса от сметката на клиента, за да прекрати участието му в бонуса.

Допълнителни условия за казино бонуси

  • Офертата е под формата на кеш бонус по т.1.1. в размер на 50 (петдесет) лева. Клиент може да бъде изтеглен за този бонус не повече от веднъж на ден през периода на бонус офертата. С използването на бонуса, клиентът се съгласява с всички правила и условия упоменати по-долу.
  • За да е възможно клиентът да изтегли средства след получаване на бонуса, е нужно да заложи (превърти) 1 (един) път предоставения бонус съобразно настоящите правила.
  • В случай, че клиентът желае да изтегли средства от сметката си, ще загуби правото си на бонус оферта. Клиентът се уведомява в писмена форма за наличието на активна бонус оферта. efbet не носи отговорност, ако клиентът е извършил теглене при налична бонус оферта. Клиентът автоматично губи правото да се възползва от своя бонус.
  • Условия за превъртане на бонуса: Клиентът трябва да превърти залози на стойност 1 (един) път размера на бонуса в казино секцията на сайта. Пример: Ако клиентът получи бонус в размер на 50 (петдесет) лева, за да е възможно да изтегли средства от сметката си, е нужно да направи залози на слот игри в Казино секцията на сайта, които се считат към правилата за превъртане, на стойност 50 (петдесет) лева - стойността на бонуса.
  • Клиентът има срок от 10 денонощия, за да изпълни условията по превъртането на бонуса. Ако след този срок условията не са изпълнени, клиентът губи сумата на бонуса и всички генерирани от него печалби.
  • efbet има право еднолично да вземе решение дали да разреши удължаването на срока за превъртане или да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента.
  • При евентуално отказване от бонуса, клиентът трябва да уведоми www.efbet.com в писмена форма, чрез имейл до support@efbet.com. След уведомлението, efbet има право еднолично да вземе решение дали да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента. В случай, че бонусът е изигран, efbet има право да отнеме равностойността на бонуса от сметката на клиента, за да прекрати участието му в бонуса.

Общи Условия

4.1.  Общи условия за ползване на безплатен залог (Free Bet):
- efbet може да дава на потребителите/клиентите (като награда от промоция или по свое усмотрение) безплатни залози (Free Bet). Те се показват най-долу в талона за залози. Участникът може да използва безплатен залог (Free Bet), като въведе сума на залога по-малка или равна на тази, посочена в информацията за безплатен залог и постави отметка на съответния безплатен залог в талона.

- При печалба от безплатен залог в сметката на клиента се изплаща само чистата печалба от печелившия залог. Например: участник е заложил безплатен залог 10 лв. на коефициент 2.50. Ако залогът е определен като печеливш, клиентът ще спечели 10 лв. (безплатен залог) x 2.50 (коефициент) = 25 – 10 лв. (безплатен залог) = 15 лв. (чиста печалба).
- efbet може да изисква безплатния залог да бъде заложен на определено събитие или игра.

4.2. efbet си запазва правото да изиска удостоверяване на самоличността за потвърждение на законосъобразността на операцията. еfbet запазва правото си да изиска от клиента един или повече от следните методи за допълнителна верификация съгласно разпоредбите на Задължителните Правила и Условия и Допълнение Правила и Условия на сайта efbet.com, както и:

- Сканирано копие на лична карта;

- Сканирано копие на дебитна/кредитна карта (само лице на картата);

- Сканирано копие на фактура от платена комунална услуга;

- Собствена снимка с лична карта в ръка;

- Собствена снимка с дебитна/кредитна карта (само лице на картата);

- Собствена снимка до монитора, в който е отворен сайта ни www.efbet.com;

- Предоставяне на банково извлечение (с актуална дата);

- Видео разговор.

4.3. При отказ за извършване на допълнителна верификация и/или при неуспешна допълнителна верификация и/или установено несъответствие между самоличността на лицето и попълнените данни в потребителски профил (акаунт), efbet си запазва правото:

- Да НЕ предоставя бонус на клиента.

- В случай, че бонусът е предоставен, efbet има правото да изиска неговото пълно възстановяване.

еfbet си запазва правото да откаже допускането до участие или по всяко време да прекрати участието на клиент по свое усмотрение. В последния случай всички натрупани от клиента към момента на прекратяване всички бонуси се обезсилват без каквито и да е санкции и/или отговорност за efbet.

В случай, че се установи, че е налице съмнение за некоректно въвеждане на лични данни от клиент, извършено с цел облага от бонус играта и/или с цел да се повлияе на изтеглянето на наградите и/или повишаване възможността клиент да бъде изтеглен за която и да е от наградите и/или опит за злоупотреба и незаконосъобразно използване данните на трето лице за регистрация, efbet ИМА право да отнеме бонуса и да закрие сметката му.

Ако efbet открие, че някое от условията за бонуси е нарушено или има доказателство за поредица от залози, които поради бонус, водят до гарантирана печалба за клиента, индивидуално или в група, efbet си запазва правото да отнеме бонуса, всички печалби, реализирани след получаване на бонуса и/или всички средства по акаунта на клиента и да закрие сметката му. efbet счита като гарантирана печалба, всички нискорискови и безрискови залози. Всички залози на спорт, които покриват над 66% от селекциите, се считат за нискорискови и безрискови залози. efbet счита като гарантирана печалба, всички нискорискови и безрискови залози, както и всички залози, поставени в секция „Казино на живо“. Всички залози, поставени на рулетка (черно/червено и всички други равни залози, както и залози на над 66% от числата на рулетката) се считат за нискорискови и безрискови залози.

Всеки клиент има правото да прекрати получаването на промоционални съобщения от efbet.com, като изпрати писмено уведомление до e-mail: support@efbet.com.

Всички оферти за клиентите са ограничени за един човек, семейство, адрес, имейл, телефонен номер, IP адрес, банкова сметка и обществено място (работно място и др.). efbet си запазва правото да откаже бонуса или да отнеме бонуса и всички печалби, реализирани след получаване на бонуса, ако открие нарушение на това условие. efbet си запазва правото да откаже или прекрати бонус на клиент по свое усмотрение.

efbet си запазва правото да променя или да анулира тази оферта за даден клиент или група клиенти.